Bij een DGA met een eigen BV wordt op dezelfde wijze beoordeeld of er een gezagsverhouding met de klant is als bij andere opdrachtnemers en kunnen dezelfde modelovereenkomsten die op de site van de Belastingdienst staan gebruikt worden om zekerheid te krijgen, aldus de staatssecretaris. ‘Voor het beoordelen of er sprake is van een gezagsverhouding is niet alleen van belang wat partijen zelf hebben beoogd bij het sluiten van de overeenkomst, maar ook de wijze waarop feitelijk uitvoering is gegeven aan de overeenkomst.’ 

ZZP’ers op bouwplaatsen

Volgens de staatssecretaris klopt het niet dat ZZP’ers op bouwplaatsen niet meer mogelijk zijn, omdat zij altijd onder leiding en toezicht staan. Wiebes schrijft dat de Belastingdienst wel constateert dat sommige opdrachtgevers die hun arbeidsrelaties tegen het licht houden, deels overgaan tot verloonde inhuur. Het gaat daarbij om opdrachtnemers die persoonlijk verplicht zijn om dag in dag uit op de bouwplaats al dan niet samen met het eigen personeel van de opdrachtgever alle voorkomende werkzaamheden verrichten, waarbij werkgeversgezag aanwezig is en met gebruikmaking van onder meer materialen en apparatuur van opdrachtgever, aldus de staatssecretaris.

ZZP’ers en werknemers samen aan dezelfde klus

Het is mogelijk voor ZZP’ers met werknemers samen kunnen werken aan dezelfde klus, maar de ZZP’er zal daarbij
op basis van andere afspraken en voorwaarden en onder andere omstandigheden zijn
werkzaamheden moeten verrichten. Van belang daarbij is wel, zo schrijft Wiebes, dat er voldoende contra-indicaties zijn om te kunnen vaststellen dat er geen sprake is van een dienstbetrekking.

In zijn antwoorden over de uitvoering van de wet DBA gaat staatssecretaris Wiebes onder meer in op de ontwikkeling dat het gebruik van een eigen BV ten onrechte wordt gepropageerd als mogelijkheid om de fiscale gevolgen van een dienstbetrekking te ontlopen.

Bron: Accountancyvanmorgen (http://www.accountancyvanmorgen.nl/2016/09/26/wiebes-beantwoordt-vragen-uitvoering-wet-dba/)