Volgens een recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, hebben vrouwelijke ZZP’ers die tussen 2004 en 2008 een kind kregen, alsnog recht op een zwangerschapsuitkering.

Op 27 juli 2017 oordeelde de Centrale Raad van Beroep dat het UWV ten onrechte aan vrouwelijke zelfstandigen een zwangerschaps- en bevallingsuitkering heeft geweigerd. Het betreft vrouwelijke ZZP’ers die tussen 1 augustus 2004 en 4 juni 2008 een kind kregen. In deze periode bestond voor vrouwelijke ZZP’ers namelijk geen recht op een zwangerschapsuitkering voor zelfstandigen, een ZEZ-uitkering.

De bepaling van de hoogte van de alsnog te betalen uitkering heeft de rechter aan het UWV overgelaten. De uitkeringsinstantie zal binnen 16 weken na de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep meer duidelijkheid moeten verschaffen omtrent de hoogte en de aanvraagprocedure voor een dergelijke uitkering.

Bent u ZZP’er en bent u bevallen in de periode tussen 1 augustus 2004 en 4 juni 2008? Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een zwangerschapsuitkering met terugwerkende kracht?

Neem voor meer informatie contact op met een van onze adviseurs.