Met de “Regelhulp vrijwilligers” kunnen sportorganisaties en non-profitorganisaties een indicatie krijgen of een vrijwilliger onder de vrijwilligersregeling valt. Als de vrijwilligersregeling van toepassing is, hoeft een organisatie geen loonheffingen in te houden en te betalen.

Met de “Regelhulp vrijwilligers”  moeten een aantal vragen per vrijwilliger beantwoord worden. De regelhulp is voor sportorganisaties (commercieel en non-profit) en voor non-profitorganisaties. De tool is alleen te gebruiken voor activiteiten in Nederland. Als de vrijwilligersregeling van toepassing is, hoeft een organisatie geen loonheffingen in te houden en te betalen.

De Regelhulp Vrijwilligers is tot stand gekomen in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken, NOC*NSF, Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV), Werkgevers in de Sport (WOS) en diverse sportbonden.

Meer informatie:
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/online-regelhulp-vrijwilligers-gelanceerd