Het meldpunt DBA, waar opdrachtgevers en opdrachtnemers melding kunnen doen wanneer zij denken dat de wet DBA onbedoelde effecten heeft, is afgelopen maandag geopend.

Op basis van de meldingen bij het meldpunt worden eventuele knelpunten geïnventariseerd door de ministeries van Financiën en SZW. De knelpunten pakken zij samen met branche- en belangenorganisaties op. De bedoeling is dat deze punten in de tweede implementatiefase van de wet DBA, die loopt tot 1 mei 2017, kunnen worden aangepakt.

Meldpunt in vorm van online digitaal formulier

Het meldpunt komt in de vorm van een online digitaal formulier. Met dit formulier kan de echtheid van meldingen worden gewaarborgd en wordt fraude voorkomen. Een digitaal formulier biedt ook de mogelijkheid om gerichte informatie te vragen over de situatie van de melder, aldus Wiebes. Dit is nodig om de informatie goed te kunnen analyseren. Het meldpunt is te vinden op www.meldpuntdba.nl.

Bron: Accountancyvanmorgen